Zen House

Zen House

Chủ dự án:

Hạng mục: Thiết kế Kiến trúc

Diện tích: 3000m²

Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu

Không gian tĩnh lặng, mát dịu dành cho Thiền

0902899022 FantasyArchitects 0902899022