Khách sạn

Khách sạn

Chủ dự án:

Hạng mục: Thiết kế kiến trúc

Diện tích: 1000m²

Địa điểm: Đà Lạt

Biệt thư nghỉ đưỡng và Khách sạn tại Đà Lạt.

Phong cách: Nhật Bản

0902899022 FantasyArchitects 0902899022